Komplexní rehabilitační péče

V rehabilitační ordinaci zajišťuji terapeutickou péči pacientům všem věkových skupin.  Zaměřujeme se na léčbu pohybového aparátu a ostatních civilizačních chorob. Při léčbě využíváme Vojtovu metodu, metodu dr.mcKenzie, Bobathovu a metodu Mojžíšové. Ke zlepšení tělesné kondice využíváme i další typy rehabilitačního cvičení i cvičení pilates. V tělocvičně mohou pacienti využívat rotopedu, běhacího pásu a dalších sportovních zařízení a náčiní.

Vojtova metoda

Tato metoda je také nazývána metodou reflexní lokomoce a jde o soubor cviků a metod, které se používají při terapii tělesných i psychických poruch. Cílem této metody je, naučit pacienta se otáčet, plazit, obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.

U dospělých pacientů má metoda úspěch u pacientů po mozkové příhodě, při bolestech páteře, skolióze, při boleti ramenou, při poúrazových stavech a dalších neurologických onemocněních. Velmi dobrých výsledků je dosahováno u dětí, které mají fixované asymetrické držení hlavy, rozštěp páteře, skoliózu, ortopedické vady hrudníku. Cvičení Vojtovo metodou je prospěšné pro děti, které prodělaly mozkovou obrnu a jiná neurologická onemocnění.

Metoda dr. mcKenzie

Terapie je zaměřena na pacienty s vertebrogenními obtížemi ( například bolesti páteře). Léčebný postup je založen na principu, kde bolest páteře má mechanickou podstatu a tudíž je třeba ji řešit mechaniky. Základem pro stanovení diagnostiky je podrobná anamnéza a mechanické vyšetření, které spočívá v testování pohybů, kdy se sledují bolestivé reakce a jejich rozsah při pohybu. Sleduje se přesun bolesti, která směřuje k páteři při určité poloze nebo pohybu. Terapie vychází z aktivních pohybů, které centralizují nebo odstraňují bolest, tím se stanoví tzv. směrová preference.

Cvičení probíhají individuálně a jejich počet se stanoví a vybírá podle reakcí pacienta, který musí aktivně spolupracovat.

Metoda Bobath

Podle kvality svalového tonu se určí hlavní problém a stanoví konkrétní léčebný rehabilitační plán, který je založen na pohybových aktivitách. Přestože byl Bobathův koncept původně vytvořen pro děti postižené mozkovou obrnou, používá se s úspěchem i u jiných postižení, věková hranice není nijak omezená. Pro novorozence a kojence byl vytvořen model Baby Bobath. Při terapii se využívají i různé pomůcky jako jsou míče, válce, lavička, hračky apod. Vždy je ale třeba zohledňovat individuální a aktuální možnosti pacienta, aby nedošlo k jeho nadměrnému přetěžování.

Metoda Bruger

Metoda je vhodná pro pacienty s funkčním poškozením pohybového aparátu, při neurologických a ortopedických onemocněních. Při terapii se využívá aktivního cvičení za použití různých pomůcek, jako jsou například overbally, podložky, válce apod.

Metoda Mojžíšové

Metoda je založena na nenáročných cvicích a pomoci může každému, koho v životě provází bolesti zad, nesprávné držení těla, poruchy spánku apod. Zlepšit nebo i úplně odstranit se dají sexuální potíže, nepravidelná menstruace, opakované spontánní potraty, funkční neplodnost apod.  Při použití metody Mojžíšové lze zmírnit bolesti páteře i při Bechtěrevově chorobě, při artrotických nárůstcích na páteři atd. Strukturální změny ale samozřejmě odstranit nelze.